تجربیات خود را از سفرهایتان یادداشت کنید

تجربیات خود را از سفرهایتان یادداشت کنید

سفرنگاری ناصرخسرو

سفرنامه‌نویسی به ویژگی‌های جذاب نوین احتیاج دارد.  آنچه مشخص است سفرنامه کنجکاوی مردم را برآورده می‌کند. در گذشته نیز به همین صورت بوده زیرا بی‌خبری ملت‌ها از ساکنان سایر سرزمین‌ها باعث می‌شد که مردم به مطالعه این گونه‌ ادبی روبیاورند؛ به این ترتیب سفرنامه که به واسطه سفرهای فردی به شهرها و کشورها نوشته می‌شد بسیار مورد استقبال بود.  نکته بعدی این‌ است که مردم سعی داشتند با اطلاع از زندگی و آداب و رسوم یکدیگر، زندگی بهتری را در پیش بگیرند و در واقع به تعالی دست یابند، بنابراین اطلاع پیدا کردن در مورد جغرافیاهای مختلف و سبک زندگی مردم در شهرها و کشورهای دیگر از اهمیت زیادی برخوردار بود.

معرفی

جشنواره‌ی ملی سفرنگاریناصرخسرو قبادیانی، قصد دارد با ایجاد یک بستر مناسب، گردشگران فارسی زبان را به سفرنگاری‎‎ تشویق کند. به همین جهت برگزارکنندگان این جشنواره (وبسایت ZORAQ. com، انجمن صنفی راهنمایان گردشگری استان تهران) از علاقمندان دعوت میکنند تا با شرکت در این رقابت، نه تنها توانایی خود را بیازمایند بلکه با سفرنگاری‌های دیگر آشنا شوند.

اهداف

- ترویج فرهنگ و آداب سفر 
-
ایجاد بستری برای تعامل و انتقال تجربیات‌ 
-
معرفی مقاصد سفر به گردشگران 
-
احیای سنت سفرنگاری 
-
تشویق به مستندسازی وقایع و اتفاقات 
-
آشنایی ‌با اماکن تاریخی و محیط‌های طبیعی، سبک زندگی، روحیات، اعتقادات و سنن اقوام گوناگون ایرانی بر اساس یافته‌های عینی 
-
توجه دوباره به ادبیات ایران‌زمین از زاویه‌ای نو

 

دیدگاه
*


* ارسال

مقالات مرتبط