چرا معمولا خانم ها چاق تر ازآقایون هستند

چرا معمولا خانم ها چاق تر ازآقایون هستند

جواب علمی برای چاقی خانم ها

جواب علمی برای چاقی زنان

در تمام دنیا این حقیقت تقریبا عمومی وجود دارد که اکثر مردان به طور غریزی هم به کمرباریک بودن زنان و همزمان داشتن چاقی مناسب در اطراف باسن زنان، توجه بیشتر نشان می دهند

در نظریه های متکی بر تئوری تکاملِ داروین، این نوع هیکل زنانه، نشان دهنده سلامت و قدرت باروری بیشتر است.

بر طبق این نظریه قدیمی، یک زن برای تولید تخمک، پرورش جنین، دوران شیردهی و نگاهداری نوزادان صرف می کند بسیار سخت و سنگین است و انرژی بسیار زیادی می طلبد. برای همین داشتن پس انداز چربی در طی دوران فوق طبیعی و ضروری است

اما دلیل فوق با وجود اینکه به پرسش اصلی پاسخ می دهد ولی مشخص نمی کند که چرا چربی های مورد نیاز برای تولد سالم ترین و قوی ترین نوزاد در دور باسن زنان جمع می شود؟

این اواخر، محاسبه دقیقترِ مقدار چاقی بدن زنان، چگونگی تقسیم چربی ها در بدن آنها و حتی انواع مختلف چربی ها در نقاط مختلف بدن زنان، کمک کرد تا شاهدِ شکل گیری یک جواب علمی دیگر برای چاقتر بودن زنان باشیم

تئوری جدید تکاملی، متوجه رابطه مغز انسانها و بالا بودن نسبت چربی بدن زنان شده است. محققین به این نکته پی بردند که مغز انسانها در تناسب با سایر پستانداران، ۶ برابر بیشتر است. نسبتی که در چربی بیشتر داشتن زنان هم صدق می کند. زنان نیز ۶ برابر بیشتر از سایر پستانداران ماده در بدن شان چربی وجود دارد

نکته علمی دیگری که به آن واقف شدند این است که رشد مغزِ بزرگِ نوزادان از طریق مصرف کالری اومگا ۳ تامین شود. همان اومگا ۳ که به طور مشخص در دور باسن زنان تشکیل می شود

زنانی که کالری اومگا ۳ بیشتری در چربی های دور باسن خود ذخیره کرده اند و طبیعتا حالت بدن شان به شکلِ «ساعت شنی» است برای مردان جذاب تر و خواستنی تر هستند چون در طول صدها هزار سال، مردان متوجه شده اند که با انتخاب جفت چاقتر بویژه در بعضی از نقاط خاص بدن شان، شانس داشتن فرزندانی را پیدا خواهند کرد که رفتار باهوش تری برای بقا از خود نشان می دهند

به هر حال این نظریه می تواند یکی از جواب های کمابیش معقول باشد که به کمک علم زیست شناسی تکاملی و روانشناسی، رفتار غریزی مردان و تمرکز بیش از حدشان به اندام زنان را توجیه و شاید تفسیر می کند

به گفته دو نویسنده مقاله، قرار نیست دانشِ تکامل، همیشه مربوط به تاریخ تحول حیات در گذشته زمین باشد چون با استفاده از این اطلاعات به عنوان مثال می توان به نتایج زیانبار تغذیه غلط نسل های جدید مردم در امریکای شمالی اشاره کرد

بر طبق اطلاعاتی که از تقسیم چربی ها در بدن زنان امریکایی به دست آمده است آمار تکان دهنده ایی را گزارش می دهد که می تواند در درازمدت نتایج بدی برای سلامت مردم امریکای شمالی و به همان نسبت برای سایر ساکنین روی زمین داشته باشد

در تحقیقات به دست آمده جدید متوجه شده اند که اومگا ۳ کمتری در زنان امریکایی دیده شده است و به جای آن بر چربی اومگا ۶ که نقشی در تغذیه مغز انسانها ندارد افزوده شده است. این گروه از زنان برای تامین اومگا ۳ مورد نیاز نوزادان، چاره ایی ندارند تا هر چه بیشتر بر چاقی شان افزوده گردد تا بتوانند کمبود کالری مخصوص را جبران کنند

منبع:مجله مرد روز

دیدگاه
*


* ارسال

مقالات مرتبط