جشن مهرگان یکی از کهن ترین جشنهای ایرانیان

جشن مهرگان یکی از کهن ترین جشنهای ایرانیان

جشن مهرگان

جشن مهرگان ،جشن کهن ایرانیان 

زطر

جشن مهرگان یکی از جشنهای کهن ایرانیان است که به ایزدمهر، ایزد دوستی و پیمان نسبت داده می‌شود. این جشن همه ساله توسط زرتشتیان در روز مهر از ماه مهر که در سالشمار نوین برابر با دهمین روز از ماه مهر است برگزار می‌شود. بنابر سنت زرتشیان، ایزدمهر حامی و نگهبان پیمان و دوستی و عدالت است.

ظیزیس

در جشن مهرگان ابتدا جلوی در ورودی آتشکده از مهمانان با ظرف شیرینی و آینه که از آیین‌های کهن ایرانیان است از شرکت‌کنندگان استقبال می‌شود. گلاب را در کف دست ریخته و به صورت می‌کشند و در آینه نگاه کرده و سپس نقلی برداشته و وارد آتشکده می‌شوند

سیبب

زرتتشیان کرمان جشن مهرگان را در آتشکده (که به آن در مهر نیز می‌گویند) برگزار می‌کنند

در آتشکده زرتشتیان معمولا آقایان با پوشش کلاه سفید و خانم‌ها با پوشش روسری سفید در مراسم شرکت می‌کنند

ربییب

یکی از بخش‌های اصلی جشن مهرگان، گستردن سفره‌ای است که خوان مهرگانی نامیده می‌شود. موبدان و موبدیاران در کنار این سفره نشسته و همراه با شرکت‌کنندگان به نیایش اهورمزدا می‌پردازند

ظطزیظسی

سخنرانی و بزرگداشت ایزدمهر بخشی دیگر از مراسم جشن مهرگان است که در آن در باره ایزدمهر و جایگاه او در بین زرتشتیان می‌پردازند

یبسیب

در پایان جشن مهرگان، مانند دیگر مراسم و جشن‌هایی که بین زرتشتیان برگزار می‌شود، میوه خشکبار و نان و دیگر مواد غذایی که در سفره مهرگانی گذاشته می‌شود و در هنگام نیایش‌خوانی "تبرک" شده است، بین شرکت‌کنندگان در مراسم تقسیم می‌شود

بریبر

ایزدمهر ایزدی است که قبل از زردشت جایگاه ویژه‌ای نزد ایرانیان داشته است. زرتشتیان ایزدمهر را شاه‌مهر ایزد می‌نامند و نیایشگاه شاه‌مهر ایزد یکی از نیایشگاه‌های زرتشتیان کرمان است.

یسبس

خواندن بخش‌هایی از گات‌ها (کتاب اوستا) توسط موبد یاران در مراسم جشن مهرگان. در سال‌های اخیر بانوان نیز می‌توانند آموزش دینی گذرانده و به مقام موبدیاری برسند و برگزاری مراسم را به عهده بگیرند. بنابر سنت زرتشتیان، کسانی به مقام موبدی می‌رسند که پدران آن‌ها نیز موبد بوده‌اند اما دیگران می‌توانند با گذراندن آموزش‌های دینی به مقام موبدیاری برسند

مهرگان در بین زرتشتیان جشن سپاسگزاری به درگاه اهورمزدا است که نعمت های فراوانی را به انسان ارزانی داشته است و مهرگان روز دوستی کردن و مهر ورزیدن است

سیبس

بخش دیگری از مراسم پذیرایی از شرکت‌کنندگان در جشن است.

برگزاری مسابقات و اعطای جایزه به برندگان، بخش دیگری از مراسم جشن مهرگان است.

یبیسب

اجرای نمایش داستان کاوه آهنگر و پیروزی فریدون بر ضحاک بر اساس کتاب شاهنامه نیز از در مراسم جشن مهرگان برگزار می‌شود. داستان کاوه آهنگر و شوریدن او بر ظلم ضحاک و به تخت نشستن فریدون به طور نمادین نشان‌‌دهنده‌ی پیروزی نیکی بر بدی و پیروزی نور بر ظلمت است که نماد ایزدمهر است.

یبلیب

برگزارکنندگان مراسم جشن مهرگان در کرمان

عکس‌های این مجموعه توسط آریابرزن غیبی، آرش غیبی و نگار نوشادی از مراسم مهرگان کرمان در سال ۱۳۹۱ تهیه شده است

 

دیدگاه
*


* ارسال

مقالات مرتبط