عجیب و غم انگیز اما واقعی

پدر و پدربزرگ و اقوام نزدیک ایلنا برای حمایت از تمام بچه های سرطانی و برای جمع اوری کمک برای این کودکان همگی موهای سر خود را کچل کردند

*
امتیاز دهید :*

مقالات مرتبط