جشنواره فیلم لندن :

جشنواره فیلم لندن میزبان آثاری از 72 کشور

تاریخچه

برنامه ها

کی و کجا

جشنواره فیلم لندن از سال 1953 به همت گروهی از منتقدان فیلم نشریات مختلف از جمله دیلیس پاول در نشریه ساندی تایمز آغاز به کار کرد. دلیل آنها این بود در حالی که جشنواره های مهمی در فرانسه و ایتالیا (کن و ونیز) برگزار می شود؛ انگلیس نیز باید جشنواره فیلم خود را داشته باشد.

این جشنواره در بخش های نمایش فیلم های فاخر و وی‍ژه با 21 فیلم، بخش های رقابتی اصلی با 13 فیلم، بخش رقابتی فیلم های ساخت اول 13 فیلم، بخش مسابقه ای فیلم مستند با 10 فیلم، بخش رقابتی فیلم کوتاه با 12 فیلم برگزار می شود.

پنجاه و نهمین جشنواره بین المللی فیلم لندن از 7 تا 18 اکتبر (15 تا 26 مهر) با حضور 238 فیلم از 72 کشور و در بیش از 16 سینما در سراسر انگلیس برگزار می شود.

 

تالار وحدت ،تالار رودکی ،مرکز همایشهای برج میلاد، تالار اصلی تئاتر شهر، خانه هنرمندان ایران، فرهنگسرای ارسباران(هنر)، ایوان شمس، سالن پژوهشکده فرهنگ ،هنر و معماری
مکان برگزاریمکان برگزاریمکان برگزاریمکان برگزاریمکان برگزاریمکان برگزاریمکان برگزاریمکان برگزاریمکان برگزاریمکان برگزاریمکان برگزاریمکان برگزاریمکان برگزاریمکان برگزاریمکان برگزاریمکان برگزاریمکان برگزاریمکان برگزاری
آداب ورسومآداب ورسومآداب ورسومآداب ورسومآداب ورسومآداب ورسومآداب ورسومآداب ورسومآداب ورسومآداب ورسومآداب ورسومآداب ورسومآداب ورسومآداب ورسومآداب ورسومآداب ورسومآداب ورسومآداب ورسوم