جشنواره تئاتری برای زنان نمایشنامه نویس در واشنگتن :

جشنواره تئاتر صداهای زنان که تمام و کمال به نمایش آثار زنان نمایشنامه نویس اختصاص دارد با هدف برقراری برابری جنسیتی در واشنگتن برگزار می شود.

اخبار

کی و کجا

روزنامه نیویورک تایمز نیز با انتشار خبر برگزاری این جشنواره در گزارشی نوشت: نمایشنامه های نوشته مردان به طور معمول بیشتر در تئاترها روی صحنه می رود و این امر در واشنگتن و به طور کلی در آمریکا مسبوق به سابقه است؛ نبود توازنی که نمایشنامه نویسان زن از بابت آن از مدت ها قبل نگران و عصبانی بوده اند، اما این جشنواره به زنان فرصتی می دهد تا قوانین معمول را زیر پا بگذارند.
 

این جشنواره از 11 سپتامبر (20 شهریور) در واشنگتن آغاز به کار می کند و در بیش از یک ماه تا 28 اکتبر (6 آبان) بیش از 56 نمایش برجسته از 58 نمایشنامه نویس زن به نمایش در می آید.

 

تالار وحدت ،تالار رودکی ،مرکز همایشهای برج میلاد، تالار اصلی تئاتر شهر، خانه هنرمندان ایران، فرهنگسرای ارسباران(هنر)، ایوان شمس، سالن پژوهشکده فرهنگ ،هنر و معماری
مکان برگزاریمکان برگزاریمکان برگزاریمکان برگزاریمکان برگزاریمکان برگزاریمکان برگزاریمکان برگزاریمکان برگزاریمکان برگزاریمکان برگزاریمکان برگزاریمکان برگزاریمکان برگزاریمکان برگزاریمکان برگزاریمکان برگزاریمکان برگزاری
آداب ورسومآداب ورسومآداب ورسومآداب ورسومآداب ورسومآداب ورسومآداب ورسومآداب ورسومآداب ورسومآداب ورسومآداب ورسومآداب ورسومآداب ورسومآداب ورسومآداب ورسومآداب ورسومآداب ورسومآداب ورسوم